Hãng xe: Hiclass
Đời xe:

Khoang Xanh – Ba Vì

Giá nội thành: 3,500,000 VNĐ
Giá ngoại thành: Liên hệ CSKH
      
Hãng xe: Abc
Đời xe:

Xe bus

Giá nội thành: 1.200.000
Giá ngoại thành: 1.500.000
    
Hãng xe: BMW
Đời xe:

Xe cưới vip BMW 750I

Giá nội thành: Liên hệ CSKH
Giá ngoại thành: Liên hệ CSKH
 
Hãng xe: Huyndai Hi-Lass
Đời xe:

Huyndai Hi-Lass 45 chỗ

Giá nội thành: Liên hệ CSKH
Giá ngoại thành: Liên hệ CSKH

Hãng xe: Huyndai Aero Space
Đời xe:

Huyndai Aero Space 45 chỗ

Giá nội thành: Liên hệ CSKH
Giá ngoại thành: Liên hệ CSKH

Hãng xe: Huyndai
Đời xe:

Huyndai Univer new100%

Giá nội thành: Liên hệ CSKH
Giá ngoại thành: Liên hệ CSKH

Hãng xe: Huyndai County
Đời xe:

Huyndai County 29 chỗ

Giá nội thành: Liên hệ CSKH
Giá ngoại thành: Liên hệ CSKH
 
Hãng xe: HUYNDAI
Đời xe: 2011-2012

HUYNDAI COUNTY 24C

Giá nội thành: Liên hệ CSKH
Giá ngoại thành: Liên hệ CSKH